Promotubes

De eerste 9 promotubes riepen ons allemaal op om naar de reünie van 13 juni jl te komen. Die oproepen gelden uiteraard ook voor de nieuwe datum van zaterdag 19 juni 2021. Wie maakt een leuk enthousiasmerend filmpje en noemt de nieuwe datum? Stuur het toe via welkom@reunierhtus.nl en wij plaatsen het graag in deze rubriek.