Promotubes

De eerste 9 promotubes riepen ons allemaal op om naar de reünie van 13 juni 2020 te komen. Die oproepen gelden uiteraard ook voor de nieuwe datum van zaterdag 18 juni 2022. Wie maakt een leuk enthousiasmerend filmpje en noemt de nieuwe datum? Stuur het toe via welkom@reunierhtus.nl en wij plaatsen het graag in deze rubriek.