Trudy van Wijk overleden

Trudy van Wijk-in memoriam

Trudy is 2 maart j.l. overleden, ze is 53 jaar geworden. Trudy zat op de Rijks Hogere Tuinbouwschool van 1985 – 1990. Trudy had een groot organisatietalent, ze dacht buiten bestaande kaders, ze had een vrolijke opgewektheid, daadkracht en ze was zorgzaam voor de mensen, dieren en planten om haar heen. Ze heeft een aantal jaren verschillende functies gehad in de tuinbouwsector. Tien jaar geleden heeft ze de opleiding Bos- en Natuurbeheer in Velp in deeltijd afgerond. Vanuit haar eigen bedrijf deed ze veel werk voor behoud van Groninger natuur en landschap. Daarnaast had ze een goedlopend concept ontwikkeld rondom folderverspreiding. Een van haar laatste grote projecten was de ontwikkeling van de app Bijerbij. De laatste 15 jaar woonde ze in haar geliefde Groningen, in Oostwold; haar thuis.

Ze was één van de eersten die zich opgaf voor de reünie, maar bij het verzetten van de datum, wist ze dat ze hier niet meer bij zou zijn. Ons medeleven gaat uit naar haar ouders en familie. We gaan haar enorm missen in onze tuinbouw-vriendengroep.

Trudy van Wijk-in memoriam

Gerda van den Top en Janet Kes