Concept voorexcursies blijft

1970 Excursie bodemkunde olv docent Hendriksen

Bij het uitstel van de RHTuS-reünie naar 18 juni 2022 handhaven we ook het idee om voorafgaand enkele vóórexcursies te organiseren. Ook daar komen we, zodra de coronamaatregelen duidelijk zijn en er weer perspectief is op bezoek, op terug.

fotocompilatie van bodemkunde-excursie in 1970 o.l.v. docent Hendriksen (‘Billy’)