Weer een sponsor erbij: ICL

Na de melding over spontane sponsor Bosman Van Zaal hebben we weer een sponsor kunnen verwelkomen: ICL. ‘Met zoveel RHTuS’ers binnen ICL vond ik dat een goed idee’ schreef Gerard Klein Onstenk (1989). ‘Ronald Clemens, Joska Stroobach en ik werken er nog steeds’ en dan noemt Gerard nog vijf afgestudeerden die na ICL hun loopbaan elders hebben voortgezet.

Meer sponsoren zijn nog altijd welkom – we bieden een aantrekkelijk pakket tegenprestaties…